SIEMACHA

Tworzymy otwarte, zasobne i uczące się społeczności oparte na wolnym wyborze, szczerym dialogu i poszanowaniu zasad.


Przejdź do siemacha.org.pl

lub wybierz obszar, który Cię interesuje
TERAPIA
Siemacha Bar

Kim jesteśmy?


Wielu z nas pamięta miejsca spotkań z rówieśnikami: trzepak na podwórku, ławkę na osiedlu, plac zabaw. To miejsca pierwszych doświadczeń przyjaźni, wspólnych pomysłów, kłótni i radości godzenia się. To świat, w którym często pod dyskretną opieką dorosłych najważniejsi byli rówieśnicy.

Dziś nie ma już trzepaków, ławki na osiedlach bywają niebezpieczne, a place zabaw są tylko dla najmłodszych. Przestrzeń rówieśniczych relacji, twórczego działania i zdobywania nowych doświadczeń spełnia SIEMACHA Spot. Nowoczesne, dobrze wyposażone „współczesne podwórka” dla dzieci i młodzieży, w których najważniejszy akcent pada na SPOTkanie z drugim człowiekiem – z rówieśnikiem i mądrym dorosłym. To miejsca, w których poprzez dbałość o budowanie relacji tworzy się stabilna, przyjazna społeczność oparta na więziach, jasnych zasadach i twórczym podejściu do życia. SIEMACHA Spot to specjalistyczne placówki wsparcia dziennego dla młodych ludzi w wieku szkolnym, którzy z własnej woli chcą być częścią społeczności, akceptują jej normy, są otwarci na zdobywanie nowych umiejętności. Obecnie w 10 lokalizacjach na terenie Polski działających w ramach Stowarzyszenie SIEMACHA, zatrudniając profesjonalną i zaangażowaną kadrę. Autorskim projektem Stowarzyszenia SIEMACHA jest prowadzenie tego rodzaju placówek w galeriach handlowych. Młodzi ludzie, którzy w sposób naturalny zawędrowali do estetycznych, komercyjnych przestrzeni centrów handlowych w przemyślany sposób zapraszani są do współtworzenia miejsc aktywnego i twórczego rozwoju SIEMACHA Spot (obecnie 5 lokalizacji).


Wszystkie placówki SIEMACHA Spot działają w oparciu o obowiązującą ustawę o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.