SIEMACHA

Tworzymy otwarte, zasobne i uczące się społeczności oparte na wolnym wyborze, szczerym dialogu i poszanowaniu zasad.


Przejdź do siemacha.org.pl

lub wybierz obszar, który Cię interesuje
TERAPIA
Siemacha Bar

Co robimy?

Młody człowiek szuka kolegów i koleżanek, dzięki naturalnej potrzebie przynależności do grupy. Chce tworzyć, by nie zniszczyła go nuda oraz mieć wpływ na swoje życie, a smak sukcesów, które motywują do zmiany, poczuć poprzez działanie „tu i teraz”.


W tych warunkach zaczyna budować własne poglądy, zdobywać wiedzę, doświadczać wartości życia oraz pracy z rówieśnikami. Czasem szuka pomocy w życiowych zawirowaniach, kłopotach w szkole, czy problemach w rodzinie. Chce spotkać ludzi, z którymi można znaleźć sposób na pokonanie lenistwa i własnych słabości, albo doświadczyć adrenaliny podczas wypraw górskich, sportowej rywalizacji czy tworzenia dużych wydarzeń.

Na te potrzeby odpowiada SIEMACHA Spot. Każda placówka składa się z nowoczesnych, dobrze wyposażonych pracowni, w których młody człowiek może zdobywać wiedzę, rozwijać zainteresowania i talenty, uczyć się życia z innymi. Każdy jest istotną częścią społeczności placówki, w której najważniejsze są więzi, otwarta komunikacja i wspólna praca.
Ma wpływ na tworzone zasady, zdarzenia i ofertę zajęć. Uznając ogromną wartość wychowania rówieśniczego, przygotowujemy młodych ludzi do dorosłego życia dając im możliwości rozwoju, ale i pokazując, jak skutecznie z tych możliwości korzystać. Wszystkie zajęcia dla wychowanków są nieodpłatne, ale nie są za darmo. Praca nad sobą, aktywność, systematyczność, zaangażowanie w życie SIEMACHA Spot jest odpowiedzią na nieocenioną wartość przyjaźni, bogatą ofertę zajęć, wyjazdy podczas wakacji i ferii. Dbamy o wysoką jakość wyposażenia naszych placówek, oferowanych zajęć, zatrudnionej kadry. Jakość jest dla nas sposobem okazywania szacunku.

SIEMACHA Spot to specjalistyczne placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży w wieku szkolnym od 7 lat do ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej.


Placówki działają codziennie, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 13.00 do 20.00.
W weekendy realizujemy zajęcia dodatkowe, warsztaty tematyczne oraz wyjazdy.
 
Zapisać może się każdy, kto:
 • podejmie suwerenną decyzję o przynależności do grona wychowanków
 • skontaktuje się z dyrektorem placówki i zapozna z ofertą i zasadami funkcjonowania
 • wypełni kartę wychowanka wraz ze zgodą rodziców/opiekunów prawnych
 
Formy naszej działalności:
 • grupy rozwoju osobistego i społecznego
 • zajęcia specjalistyczne: logopedyczne, korekcyjno-kompensacyjne
 • zajęcia edukacyjne w zakresie przedmiotów humanistycznych i ścisłych
 • warsztaty tematyczne
 • zajęcia nauki języków obcych
 • zajęcia komputerowe, fotograficzne, filmowe
 • zajęcia artystyczne: plastyczne, muzyczne, taneczne, teatralne
 • zajęcia sportowe
 • pomoc psychologiczna
 • wyżywienie, zajęcia kultury stołu
 • turnusy wyjazdowe podczas wakacji letnich i ferii zimowych
 • wyjazdy weekendowe rekreacyjne, turystyczne, trekkingowe, warsztatowe
 • projekty krajowe i zagraniczne
 • udział w imprezach i zdarzeniach miejskich, kulturalnych, sportowych

Pentalog:

 1. W tym domu nie ma przymusu. Jesteś tu, bo tego chcesz.
 2. Nie jesteś tutaj sam. Bądź miły dla innych. Jesteśmy sobie potrzebni.
 3. Spróbuj dużo wiedzieć, a rozumieć jeszcze więcej. Dobrze wykorzystaj czas.
 4. Nie niszcz rzeczy, które masz wokół siebie. Jutro też będą Ci potrzebne.
 5. Czuj się w tym domu dobrze. Od Ciebie zależy, co się tutaj wydarzy.