SIEMACHA

Tworzymy otwarte, zasobne i uczące się społeczności oparte na wolnym wyborze, szczerym dialogu i poszanowaniu zasad.


Przejdź do siemacha.org.pl

lub wybierz obszar, który Cię interesuje
TERAPIA
Siemacha Bar
Konferencja "Wsparcie dzienne dzieci i młodzieży w województwie małopolskim"
25 stycznia 2017 r. Anna Litwora, Wiceprzewodnicząca Zarządu Stowarzyszenia SIEMACHA, jako ekspertka wzięła udział w panelu dyskusyjnym na temat sytuacji małopolskich placówek wsparcia dziennego. Wydarzenie, w ramach konferencji pn. Wsparcie dzienne dzieci i młodzieży w województwie małopolskim – obecne i przyszłe standardy usług w Krakowie zostało zorganizowane przez Małopolskie Obserwatorium Rozwoju Regionalnego i Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego.
W spotkaniu wzięło udział liczne grono przedstawicieli placówek wsparcia dziennego, ośrodków pomocy społecznej, powiatowych centrów pomocy rodzinie, małopolskich gmin i powiatów oraz organizacji pozarządowych.

Panel dyskusyjny był moderowany przez prof. nadzw. dr hab. Mirosława Grewińskiego, wybitnego specjalistę w zakresie tematyki polityki społecznej.

Uczestnicy spotkania dyskutowali o tym w jakim stopniu placówki wsparcia dziennego pełnią swoją rolę i w którym powinny
iść kierunku. Zastanawiano się także nad tym, jak polepszyć ofertę wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży w województwie małopolskim.

Paneliści dyskusji:
  • Monika Grabarz – Miejskie Centrum Dzieci i Młodzieży „Ochronka” w Bochni
  • Katarzyna Kadela – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie
  • Anna Litwora – Stowarzyszenie SIEMACHA
  • Magdalena Rajska – Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie
  • Małgorzata Szlązak – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie
  • Ryszarda Zakrzewska-Zachwieja – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczce

Zachęcamy do zapoznania się z wynikami badania zrealizowanego przez Małopolskie Obserwatorium Rozwoju Regionalnego:

Raport „Wsparcie dzienne dla rodzin w województwie małopolskim. Badanie małopolskich placówek wsparcia dziennego"->

Streszczenie raportu „Wsparcie dzienne dla rodzin w województwie małopolskim. Badanie małopolskich placówek wsparcia dziennego"->