SIEMACHA

Tworzymy otwarte, zasobne i uczące się społeczności oparte na wolnym wyborze, szczerym dialogu i poszanowaniu zasad.


Przejdź do siemacha.org.pl

lub wybierz obszar, który Cię interesuje
TERAPIA
Siemacha Bar
I. Tarnowski Festiwal Kreatywności
Festiwal Kreatywności KREATOR to święto twórczości, radości i energii młodych ludzi w Tarnowie. Organizatorem tego pierwszego w historii miasta święta jest Urząd Miasta Tarnowa, SIEMACHA i Gemini Park Tarnów.
Festiwal był wydarzeniem, które łączyło wielopokoleniowe grono twórców, uczestników i odbiorców stanowiąc tym samym autentyczny „most pokoleń”. Jego głównym celem jest pobudzenie kreatywności, innowacyjności oraz kształtowanie empatii we wzajemnych działaniach i kontaktach.

Festiwal miał być także okazją do spotkania się w konkretnym działaniu organizacji realizujących zadania na rzecz dzieci i młodzieży, seniorów i rodzin, jak również dostarczyć wszystkim wiedzy na temat tego, gdzie, co i kiedy można robić w Tarnowie po lekcjach, czy po pracy. Ma stanowić platformę wymiany doświadczeń dobrych wzorców, pokazać dorobek poszczególnych organizacji, ich aktywność, wskazać obszary działania, a przede wszystkim ich inspirujące oddziaływanie na innych.

Sobotni czas w Gemini Park należał do ludzi z pasją.

​Partnerzy: Zespół Szkół Mechaniczno –Elektrycznych w Tarnowie, Tarnowskie Centrum Kształcenia Praktycznego, Caritas, Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych im. Szczepanika Tarnów, Stowarzyszenie KANON, Stowarzyszenie „Ich Pasje”, Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Tarnowie, Uniwersytet Trzeciego Wieku przy PWSZ, Pałac Młodzieży w Tarnowie, Świetlica przy parafii p.w. Miłosierdzia Bożego, Świetlica przy parafii p.w. Matki Bożej Szkaplerznej, Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5 Tarnowie, KCEM KANA, Hufiec ZHP Tarnów im. gen. Józefa Bema, Stowarzyszenie "Senior na Czasie", Stowarzyszenie,,Srebrne Skronie”, Zespół Szkół Ogólnokształcących nr. 5 w Tarnowie. 

Sponsorzy: Spółki Miejskie z Tarnowa: Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A., Tarnowskie Wodociągi Sp. z o.o., Tarnowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o., Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., Miejski Zarząd Budynków Sp. z o.o., Tarnowski Klaster Przemysłowy S.A., Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych., Miejski Przedsiębiorstwo Komunikacyjne.