SIEMACHA

Tworzymy otwarte, zasobne i uczące się społeczności oparte na wolnym wyborze, szczerym dialogu i poszanowaniu zasad.


Przejdź do siemacha.org.pl

lub wybierz obszar, który Cię interesuje
TERAPIA
Siemacha Bar
Rada Liderów w Odporyszowie
Pracowity weekend (12-14 września 2014) mieli liderzy z wszystkich placówek SIEMACHA Spot. Prawie 30 osób intensywnie pracowało w Odporyszowie nad regulaminem Rady Liderów oraz nad rocznym harmonogramem pracy placówek. 
Rada jest spotkaniem reprezentacji liderów ze wszystkich placówek dziennych. Ich zadaniem jest opracowanie i realizacja postawionych sobie celów poprzez pracę w grupach oraz warsztaty. Spotkanie Rady Liderów odbywa się co najmniej raz w miesiącu w wybranej przez członków Rady placówce. 

W trakcie naszego pobytu, z wizytą do nowo otwartego SIEMACHA Spot 24/7 w Odporyszowie, przybył ksiądz kardynał Franciszek Macharski.