SIEMACHA

Tworzymy otwarte, zasobne i uczące się społeczności oparte na wolnym wyborze, szczerym dialogu i poszanowaniu zasad.


Przejdź do siemacha.org.pl

lub wybierz obszar, który Cię interesuje
TERAPIA
Siemacha Bar
Nowa placówka dzienna SIEMACHA Spot Magnolia Park we Wrocławiu
Specjalistyczna placówka wsparcia dziennego Stowarzyszenia SIEMACHA działa na terenie galerii handlowej Magnolia Park od 1 marca 2017 roku prowadząc nabór dzieci i młodzieży w wieku szkolnym (6-18 lat). SIEMACHA Spot Magnolia Park jest współfinansowana przez Gminę Wrocław, a partnerem strategicznym została spółka AmRest. 
Firma, której siedziba znajduje się we Wrocławiu, przygotowała lokal i angażuje wolontariat pracowniczy do dzielenia się swoimi umiejętnościami i pasjami z podopiecznymi SIEMACHA Spot. W celu zaangażowania swoich pracowników AmRest stworzył specjalną stronę dotyczącą projektu [www ->] 
  
Kalejdoskop możliwości dla młodych ludzi
Z oferty SIEMACHY w Magnolia Park mogą korzystać dzieci i młodzież w wieku szkolnym, którzy szukają bezpiecznego i twórczego środowiska rówieśników oraz możliwości rozwoju pod okiem wykwalifikowanej kadry dorosłych.
Placówka jest modelowym przykładem współczesnych rozwiązań edukacyjno-wychowawczych. Młodzi ludzie mogą korzystać z zajęć: edukacyjnych, wychowawczych, muzycznych, artystycznych, multimedialnych, kulinarnych i sportowych.​

Projekt społeczny pod dachem galerii handlowej
SIEMACHA w galeriach handlowych to autorski projekt Stowarzyszenia SIEMACHA. Tworzenie „nowoczesnych podwórek” pod dachem centrów handlowych to odpowiedź na obecne przeobrażenie przestrzeni miejskiej. Młodzi ludzie, którzy w sposób naturalny zawędrowali do estetycznych, komercyjnych przestrzeni centrów handlowych w przemyślany sposób zapraszani są do współtworzenia miejsc aktywnego i twórczego rozwoju SIEMACHA Spot. To świat w którym panuje prosta zasada ”Kto nie buduje, ten musi burzyć”. Dlatego najważniejszą wartością jest twórcza społeczność oparta na silnych więziach oraz autorytecie liderów młodzieżowych, a każda aktywność ma tutaj odpowiednią przestrzeń i wykwalifikowanego wychowawcę. Idąc za powyższą diagnozą stanu rzeczy – funkcjonowanie placówki dziennej w strukturze galerii handlowej wychodzi naprzeciw potrzebom młodych ludzi i w radykalny sposób  poszerza spektrum funkcji jakie pełni ona w przestrzeni miejskiej.